Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
CASIO fx-880BTG

Tìm nhanh ước chung bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

Xin chào tất cả các bạn

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm nhanh ước chung của hai hay nhiều số bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

Xem thêm

1 Các bước tìm ước chung

Chẳng hạn mình cần tìm ước chung của số tự nhiên a, b (có ít nhất một số nhỏ hơn hoặc bằng 62) thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 mở ứng dụng tạo bảng giá trị Table

Bước 2 cài đặt sử dụng cả hàm f(x) và g(x)

Bước 3 khai báo f(x) là \frac{a}{x}

Bước 4 khai báo g(x) là \frac{b}{x}

Bước 5

  • Nếu a>b thì khai báo Start=2, End=\frac{b}{2}Step=1
  • Nếu a<b thì khai báo Start=2, End=\frac{a}{2}Step=1

Bước 6 quan sát bảng giá trị, những giá trị ở cột x làm cho cột f(x) và cột g(x) nguyên chính là những ước chung cần tìm

Vậy tập ước chung của a, b là những giá vừa tìm được ở Bước 61 và a nếu b chia hết cho a (b nếu a chia hết cho b)

2 Thực hành tìm ước chung

Chẳng hạn mình cần tìm ước chung 40 và 60 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 mở ứng dụng bảng giá trị Table

Nhấn phím HOME => chọn Table => nhấn phím OK

Bước 2 cài đặt sử dụng cả hàm f(x) và g(x)

Nhấn phím TOOLS => chọn Table Type => nhấn phím OK => chọn f(x) / g(x) => nhấn phím OK => nhấn phím AC

Bước 3 khai báo f(x) là \frac{40}{x}

Nhấn phím TOOLS => chọn Define f(x) / g(x) => nhấn phím OK => chọn Define f(x) => nhấn phím OK => nhập \frac{40}{x} => nhấn phím EXE

Bước 4 khai báo g(x) là \frac{60}{x}

Nhấn phím TOOLS => chọn Define f(x) / g(x) => nhấn phím OK => chọn Define g(x) => nhấn phím OK => nhập \frac{60}{x} => nhấn phím EXE

Bước 5 vì 40 < 60 nên chúng ta sẽ khai báo Start=2, End=\frac{40}{2}Step=1

Nhấn phím TOOLS => chọn Table Range => nhấn phím OK => nhập 2 => nhấn phím EXE => nhập 40 \div 2 => nhấn phím EXE => nhập 1 => nhấn phím EXE

Bước 6 nhấn phím EXE

Quan sát bảng giá trị, những giá trị ở cột x làm cho cột f(x) nguyên và g(x) nguyên chính là  2 , 4 , 5 , 10 , 20

Mặc khác vì 60 không chia hết cho 40 nên 40 không là ước chung của 40 và 60

Vậy tập ước chung của 40 và 60 là 1 , 2 , 4 , 5 , 10 , 20

3 Lời kết

Khi cần tìm ước chung của ba số hoặc không có số nào nhỏ hơn hoặc bằng 62 bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG thì vẫn thực hiện được nhưng có phần phức tạp hơn

  • Trường hợp cần tìm ước chung của ba số thì bạn hãy tìm ước của từng số rồi suy ra ước chung
  • Trường hợp không có số nào nhỏ hơn hoặc bằng 62 thực hiện nhiều lần với các giá trị Start, End và Step phù hợp

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *