Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024
Tự do

5 lỗi thường gặp khi sử dụng máy tính CASIO fx-580VN X

Trong quá trình sử dụng máy tính CASIO fx-580VN X chắc chắn bạn sẽ gặp hoặc đã gặp một trong các lỗi Math Error, Syntax Error, Dimension Eroor, Cannot Solve, Range Error, Stack Error, Argument Error, Variable Error Time Out

Có tất cả 9 lỗi nhưng trong phạm vi ngắn gọn của bài viết này mình chỉ trình bày 5 lỗi thường gặp nhất

Các lỗi còn lại bạn có thể xem thêm trong tài liệu fx-580VN X Hướng dẫn sử dụng máy tính

Tương ứng với mỗi lỗi mình sẽ trình bày nguyên nhân, giải pháp và cho ví dụ minh họa cụ thể

1 Math Error

1.1 Nguyên nhân

 • Kết quả trung gian hay cuối cùng của biểu thức vượt quá miền giá trị cho phép
 • Giá trị đầu vào vượt quá miền giá cho phép
 • Biểu thức có chứa các phép tính không hợp lệ

1.2 Giải pháp

 • Giảm bớt số lượng các chữ số
 • Nếu sử dụng các biến nhớ hoặc các bộ nhớ làm đối số cho các hàm thì các bạn cần chắc chắn rằng giá trị của các biến nhớ hoặc các bộ nhớ nằm trong miền giá trị cho phép (tương ứng với các hàm đang sử dụng)
 • Kiểm tra xem có “phép chia cho số 0” trong biểu thức

1.3 Ví dụ minh họa

Tính giá trị biểu thức 2^{3^{5{^7}}}

 • Giá trị của biểu thức vượt quá 10^{99}
 • Tính bằng phần mềm Maple hoặc dịch vụ trực tuyến WolframAlpha

Tính giá trị của biểu thức 70!

 • Giá trị đầu vào tối đa mà hàm giai thừa có thể tính được là 69
 • Tính bằng phần mềm Maple hoặc dịch vụ trực tuyến WolframAlpha

Giả sử bạn cần tính giá trị biểu thức 2+3 \times 5 \div 10 mà lại nhập nhầm thành 2+3 \times 5 \div 0

2 Syntax Error

2.1 Nguyên nhân

Biểu thức của bạn chưa hoàn thiện

2.2 Giải pháp

Tiến hành các thao tác chỉnh sửa cần thiết

2.3 Ví dụ minh họa

Giả sử bạn cần tính giá trị biểu thức 2^3 nhưng bạn chỉ mới nhập 2^{\square} mà đã nhấn phím =

Giả sử bạn cần tính giá trị biểu thức \dfrac{1}{\tan(15)} tức tính cotang(15) mà bạn quên không đóng ngoặc

3 Dimension Error

Lỗi này chỉ xuất hiện khi chúng ta sử dụng phương thức tính toán Matrix hoặc Vector

3.1 Nguyên nhân

 • Ma trận hoặc véc tơ chưa được định nghĩa
 • Phép tính đang thực hiện không khả dụng với ma trận

3.2 Giải pháp

 • Định nghĩa ma trận hoặc véc tơ trước khi sử dụng
 • Kiểm tra lại cấp của ma trận

3.3 Ví dụ minh họa

Tính tích có hướng của \vec{a}=(2, 3, 5) \vec{b}=(7, 11, 13)

 • \vec{b} chưa được định nghĩa
 • Tiến hành định nghĩa \vec{b} và thử lại

Tính tích của A B biết A= \left( \begin{array}{ccc} 2& 3& 5 \end{array} \right) B= \left( \begin{array}{cccc} 2& 3& 5 & 7 \\ 11& 13& 17& 19 \end{array} \right)

Ma trận A và B không thể thực hiện được phép nhân (kiến thức Đại số tuyến tính) => đề sai, hưởng trọn điểm 😊

Phép nhân hai ma trận chỉ có thể thực hiện được khi số dòng của ma trận này bằng số cột của ma trận kia

4 Cannot Solve

4.1 Nguyên nhân

Máy tính không thể tìm được nghiệm

4.2 Giải pháp

 • Kiểm tra lại phương trình
 • Nhập một giá trị x bạn đầu khác gần với nghiệm của phương trình

4.3 Ví dụ minh họa

Giải phương trình \dfrac{x+3}{x(x-1)}+\dfrac{3}{x}=\dfrac{2-x}{x-1}

Với giá trị x ban đầu bằng 0 thì máy tính không tìm được nghiệm

Nguyên nhân

 • Phương trình đã cho thực sự vô nghiệm
 • Giá trị x ban đầu không phù hợp nên máy tính không tìm ra nghiệm

Nguyên nhân ở đây là do giá trị x ban đầu không phù hợp vì vậy chúng ta sẽ nhập một giá trị x ban đầu khác, mình sẽ nhập -1

Với giá trị x ban đầu bằng -1 thì máy tính tìm được một nghiệm là -2

5 Range Error

Lỗi này chỉ xuất hiện khi chúng ta sử dụng phương thức tính toán Table

5.1 Nguyên nhân

Số dòng của bảng vượt quá 45 dòng vời tùy chọn 1 hàm f(x)30 dòng với tùy chọn 2 hàm f(x)g(x)

5.2 Giải pháp

Giảm số dòng bằng cách thay đổi giá trị Start, End, Step

Thủ thuật là lấy \dfrac{End-Start}{44} để chia đều thành 44 dòng hoặc \dfrac{End-Start}{29} để chia đều thành 29 dòng

5.3 Ví dụ minh họa

6 Giải pháp chung khi máy tính thông báo lỗi

 • Nhấn phím  hoặc phím  khi đó con trỏ soạn thảo sẽ tự động xuất hiện ngay vị trí gây ra lỗi (nếu có thể)
 • Thực hiện các thao tác cần thiết để chỉnh sửa (xem lại giải pháp cụ thể cho từng lỗi)

7 Một số gợi ý khi máy tính thông báo lỗi hoặc kết quả tính toán không chính xác

 • Kiểm tra biểu thức tính toán, đảm bảo rằng nó không có lỗi
 • Kiểm tra phương thức tính toán, đảm bảo rằng các bạn đang sử dụng đúng phương thức tính toán
 • Nhấn phím AC hoặc phím ON
 • Thiết lập lại cấu hình mặc định và xóa toàn bộ giá trị của các biến nhớ, bộ nhớ

Nếu bước thứ nhất không giải quyết được vấn đề thì thực hiện các bước tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *