Chủ Nhật, Tháng Sáu 16, 2024
CASIO fx-880BTG

Tìm số nguyên a, b, c khi cho tích phân bằng CASIO fx 880 BTG

Xin chào tất cả các bạn, hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết các bước tìm các số nguyên a, b, c khi cho biết tích phân bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

Về cơ bản có chúng ta sẽ sử dụng chức năng tính tích phân Integration và tính năng phân tích thừa số nguyên tố Prime Factor

Trong phạm vi ngắn gọn của bài viết này chúng ta sẽ giải quyết dạng thường gặp nhất là \int_a^b f(x) dx=a_1\ln x_1+a_2\ln x_2+a_3\ln x_3

Xem thêm

1 Các bước tìm các số nguyên

Bước 1 sử dụng chức năng tính tích phân Integration giá trị biểu thức e^{\int_a^b f(x) dx}

Bước 2 sử dụng tính năng phân tích thừa số nguyên tố Prime Factor phân tích tử số và mẫu số vừa tìm được thành thừa số nguyên tố

Bước 3 dựa vào thừa số nguyên tố vừa phân tích và biểu thức x_1^{a_1}x_2^{a_2}x_3^{a_3} suy ra a_1, a_2, a_3

2 Thực hành tìm các số nguyên

Biết I=\int_3^4 \frac{1}{x^2+x}dx=a\ln 2+b\ln3+c\ln5 với a, b, c là các số nguyên. Giá trị của biểu thức a+b+c bằng

A. 6

B. 2

C. -2

D. 0

Bước 1 nhấn phím SHIFT => nhấn phím 8 => nhấn phím => nhấn phím CATALOG => chọn Func Analysis => nhấn phím OK => chọn Integration => nhấn phím OK => nhập \int_3^4 \frac{1}{x^2+x}dx => nhấn phím EXE

Bước 2

Nhập 16 => nhấn phím EXE => nhấn phím FORMAT => chọn Prime Factor => nhấn phím EXE

Nhập 15 => nhấn phím EXE => nhấn phím FORMAT => chọn Prime Factor => nhấn phím EXE

Bước 3 xác định các số nguyên a, b, c

Dễ thấy \frac{16}{15}=\frac{2^4}{3.5}=2^4.3^{-1}.5^{-1}=2^a.3^b.5^c, suy ra a=4, b=-1, c=-1

Vậy a+b+c=2

3 Lời kết

Trên đây là chi tiết các bước tìm các số nguyên a, b, c khi cho tích phân bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

Thao tác khá nhanh và khá đơn giản, nhanh hơn thao tác tìm các số nguyên hoặc các số hữu tỉ a, b khi cho tích phân khá nhiều

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *