Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
CASIO fx-880BTG

Cách tìm nhanh GTLN, GTNN bằng CASIO fx 880 BTG

Xin chào tất cả các bạn

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm nhanh GTLN (giá trị lớn nhất) và GTNN (giá trị nhỏ nhất) của một hàm số bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng bảng tính Spreadsheet thay cho bảng giá trị Table

1 Nhắc lại kiến thức Toán học

Bước 1 tìm các điểm x_1, x_2, \dots, x_m thuộc (a, b) tại đó hàm số f có đạo hàm bằng 0 hoặc không có đạo hàm

Bước 2 tính f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_m), f(a)f(b)

Bước 3 so sánh các giá trị tìm được

Số lớn nhất trong các giá trị đó là giá trị lớn nhất của f trên đoạn [a, b], số nhỏ nhất trong các giá trị đó là giá trị nhỏ nhất của f trên đoạn [a, b]

Trước khi thực hành thủ thuật này bạn nên xem thêm các bài viết (nếu chưa biết)

2 Các bước thực hiện

Chẳng hạn mình cần tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y=x\sqrt{-x^2+4} trên đoạn [-2, 2] thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 gán hàm số x\sqrt{-x^2+4} vào hàm nhớ f(x)

Nhấn phím FUNCTION => chọn Define f(x) => nhấn phím OK => nhập x\sqrt{-x^2+4} => nhấn phím OK

Bước 2 mở ứng dụng bảng tính Spreadsheet

Nhấn phím HOME => chọn Spreadsheet => nhấn phím OK

Bước 3 nhập -2 vào ô A1

Chọn ô A1 => nhập -2 => nhấn phím EXE

-2 ở đây chính là a trong đoạn [a, b]

Bước 4 ban hành công thức A1+(2--2) \div 44 cho khối ô A2:A45

Bước 4.1 Chọn ô A2 => nhấn phím TOOLS => chọn Fill Formula => nhấn phím OK

Bước 4.2 nhập A1+(2--2) \div 44 => nhấn phím OK => nhập A2:A45 => nhấn phím OK => nhấn phím EXE

  • Công thức A1+(2--2) \div 44 trong trường hợp tổng quát là A1+(b-a) \div 44
  • Nhập kí tự đặc biệt dấu “hai chấm” : bằng cách nhấn phím CATALOG => chọn Spreadsheet => nhấn phím OK => chọn : => nhấn phím OK

Bước 5 ban hành công thức f(A1) cho khối ô B1:B45

Bước 5.1 Chọn ô B1 => nhấn phím TOOLS => chọn Fill Formula => nhấn phím OK

Bước 5.2 Nhấn phím FUNCTION => chọn f(x) => nhấn phím OK

Bước 5.3 Nhập A1 => nhấn phím ) => nhấn phím OK

Bước 5.4 Nhập B1:B45 => nhấn phím OK => nhấn phím EXE

Bước 6 nhập công thức =Min(B1:B45) vào ô C1

Bước 6.1 Chọn ô C1 => nhập = => nhấn phím CATALOG => chọn Spreadsheet => nhấn phím OK => chọn Min => nhấn phím OK

Bước 6.2 Nhập B1:B45 => nhấn phím EXE

Bước 7 nhập công thức =Max(B1:B45) vào ô C2

Bước 7.1 Chọn ô C2 => nhập = => nhấn phím CATALOG => chọn Spreadsheet => nhấn phím OK => chọn Max => nhấn phím OK

Bước 7.2 Nhập B1:B45 => nhấn phím EXE

Giá trị của ô C1 gần bằng giá trị nhỏ nhất, giá trị của ô C2 gần bằng giá trị lớn nhất

Vậy \min _{x \in[-2 ; 2]} x \sqrt{4-x^2} \approx -1.996\max _{x \in[-2 ; 2]} x \sqrt{4-x^2} \approx 1.9966

Dưới đây là toàn bộ các giá trị của bảng tính Spreadsheet, nếu bạn sử dụng bảng giá trị Table thì bạn chỉ thu được cột A và B, bạn phải tự quan sát, tự tìm ra giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất

3 Lời kết

Bằng cách sử dụng bảng tính Spreadsheet của máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG chúng ta có thể tìm được GTLN (giá trị lớn nhất) và GTNN (giá trị nhỏ nhất) của một hàm số một nhanh chóng

Mặc dù mình có thể hướng dẫn để các bạn tìm được chính xác Max và Min nhưng nó không thực sự cần thiết

Giá trị gần đúng là đủ để đối chiếu với kết quả nếu tự luận, khoanh được đáp án nếu trắc nghiệm

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *