Thứ Hai, Tháng Bảy 15, 2024
CASIO fx-580VN X

Sử dụng tính năng CALC của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

Bài này thuộc phần 9 trong 18 phần của series Hướng dẫn sử dụng máy tính Casio fx-580VN X

Tính năng CALC của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X cho phép chúng ta tính nhanh giá trị của biểu thức, hàm số

Tính năng này không bao giờ được sử dụng độc lập mà bắt buộc phải kết hợp với các biến nhớ (A, B, C, D, E, F, x, y, z)

Tính năng CALC hỗ trợ chúng ta tất cả 4 loại biểu thức là một biến, nhiều biến, đa biểu thức và biểu thức có dạng x=f(x)

Tính năng CALC chỉ khả dụng trong phương thức tính toán thông thường và phương thức số phức

1 CALC biểu thức một biến

Chẳng hạn mình cần tính giá trị của biểu thức x^2+2x+3 khi x=2 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhập biểu thức vào máy tính cầm tay

Bước 2 nhấn phím CALC => nhập 2 => nhấn phím =

Bước 3 nhấn phím =

2 CALC biểu thức nhiều biến

Chẳng hạn mình cần tính giá trị biểu thức x^2+2xy+y^2 tại x=\frac{1}{2}, y=\frac{2}{5} thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhập biểu thức vào máy tính cầm tay

Bước 2 nhấn phím CALC => nhập \frac{1}{2} => nhấn phím =

Bước 3 nhập \frac{2}{5} => nhấn phím =

Bước 4 nhấn phím =

3 CALC đa biểu thức

Khi kết hợp tính năng CALC với tính năng : chúng ta có thể tính nhanh giá trị của nhiều biểu thức cùng một lúc

Nhấn phím ALPHA => nhấn phím để nhập :

Chẳng hạn mình cần tính giá trị của biểu thức x+2 và biểu thức x^2+2x+3 tại x=9 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhập biểu thức x+2

Bước 2 nhấn phím ALPHA => nhấn phím

Bước 3 nhập biểu thức x^2+2x+3

Bước 4 nhấn phím CALC => nhập 9 => nhấn phím =

Bước 5 nhấn phím =

Vậy giá trị của biểu thức x+2x^2+2x+3 tại x=9 lần lượt là 11102

  • Có bao nhiêu biểu thức sẽ nhấn bấy nhiêu phím = (số lượng phím = bắt đầu tính từ Bước 5)
  • Chỉ báo || có nghĩa màn hình đang hiển thị kết quả của đa biểu thức

4 CALC biểu thức có dạng x=f(x)

Đang cập nhật …

5 Lời kết

Khi biết cách kết tính năng CALC của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X và các tính năng như bộ nhớ trả lời Ans, bộ nhớ trả lời trước đó PreAns, biến nhớ độc lập Mtính năng SOLVE sẽ mang lại cho chúng ta khá nhiệu lợi ích

Chẳng hạn

  • Chia sơ đồ Hoocne
  • Tính nhanh giá trị liên phân số
  • Tính nhanh giá trị của biểu thức có căn thức

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …
Bài viết cùng Serie<< Phép tính nâng cao của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN XDò tìm nghiệm của phương trình bằng CASIO fx 580 VN X >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *