Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
CASIO fx-580VN X

Ans, PreAns và biến nhớ độc lập M của CASIO fx 580 VN X

Bài này thuộc phần 7 trong 18 phần của series Hướng dẫn sử dụng máy tính Casio fx-580VN X

Xin chào tất cả các bạn

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng bộ nhớ trả lời Ans, bộ nhớ trả lời trước đó PreAns và biến nhớ độc lập M của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

Bộ nhớ Ans, bộ nhớ PreAns và biến nhớ độc lập M là các tính năng thường được, đặc biệt trong các vòng lập, các giải thuật lập trình

Xác định thương và dư trong phép chia đa thức f(x)=a_{n} x^{n}+a_{n-1} x^{n-1}+\cdots+a_{1} x+a_{0} cho đa thức bậc nhất, liên phân số có quy luật, căn thức có quy luật là các giải thuật lập trình thường gặp

1 Bộ nhớ Ans, bộ nhớ PreAns

Kết quả phép tính cuối cùng sẽ được tự động lưu vào bộ nhớ trả lời Ans

Kết quả phép tính trước kết quả cuối cùng sẽ được tự động lưu vào bộ nhớ trả lời trước đó PreAns

Khi bạn thực hiện phép tính mới thì giá trị trong bộ nhớ Ans sẽ chuyển sang bộ nhớ PreAns để nhường chổ cho kết quả của phép tính mới

Chẳng hạn khi mình lần lượt tính giá trị của các biểu thức 1+2, 3+4+5, 6+7+8+9 thì giá trị của bộ nhớ Ans và bộ nhớ PreAns sẽ thay đổi như bảng bên dưới

Ans=3, PreAns=0
Ans=12, PreAns=3
Ans=30, PreAns=12

1.1 Bộ nhớ trả lời Ans

Chẳng hạn mình cần nhân kết quả của biểu thức 2+3 với 4 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 Nhập biểu thức 2+3 => nhấn phím =

Bước 2 Nhấn phím \times => nhập 4 => nhấn phím =

Giả sử nếu bạn nhấn tiếp phím = thì máy tính cầm tay sẽ lấy 20 \times 4, tiếp tục nhấn phím = thì máy tính cầm tay sẽ lấy 80 \times 4, …

1.2 Bộ nhớ trước đó PreAns

Chẳng hạn mình cần tìm 6 số hạng đầu tiên của dãy số T_{k+2} = T_{k+1} + T_k biết T_1=1, T_2=1 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 Nhập 1 => nhấn phím = để gán T_1=1 vào bộ nhớ trả lời Ans

(Ans=T_1=1)

Bước 2 Nhập 1 => nhấn phím = để gán T_2=1 vào bộ nhớ trả lời Ans, lúc bấy giờ T_1=1 sẽ tự động được gán cho bộ nhớ trả lời trước đó PreAns

(Ans=T_2=1, PreAns=T_1=1)

Bước 3 Nhập Ans + PreAns => nhấn phím = để tìm T_3

(Ans= T_3=2, PreAns= T_2=1)

Bước 4 Nhấn phím = để tìm T_4

(Ans= T_4=3, PreAns= T_3=2)

Bước 5 Nhấn phím = để tìm T_5

(Ans= T_5=5, PreAns= T_4=3)

Bước 6 Nhấn phím = để tìm T_6

(Ans= T_6=8, PreAns= T_5=5)

Vậy 6 số hạng đầu tiên của dãy số T_{k+2} = T_{k+1} + T_k1, 1, 2, 3, 5, 8

1.3 Khi nào giá trị trong bộ nhớ Ans và bộ nhớ PreAns được cập nhật

Giá trị trong bộ nhớ Ans sẽ được cập nhật khi bạn nhấn bất kì phím nào trong các phím =, \approx, M+, M-, RECALL, STO

Phần thực và phần ảo sẽ được lưu trong bộ nhớ Ans, tuy nhiên khi bạn chuyển sang các phương thức tính toán khác thì phần ảo sẽ bị xóa

Giá trị trong bộ nhớ Ans sẽ không thay đổi nếu xảy ra lỗi trong quá trình tính toán

Bộ nhớ PreAns chỉ có thể sử dụng trong phương thức tính toán thông thường Calculate, sẽ bị xóa khi bạn chuyển sang phương thức tính toán khác

2 Biến nhớ độc lập M

Biến nhớ độc lập M cho phép cộng hoặc trừ kết quả tính toán vào chính nó, chỉ báo M sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính cầm tay khi bộ nhớ độc lập M chứa một giá trị khác 0

Các thao tác mà chúng ta có thể thực hiện với bộ nhớ độc lập M là

Chẳng hạn mình cần tính tính giá trị biểu thức A+B-C biết A=1+2, B=3-4 \times 5, C=6 \div 7+8-9 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 Nhập biểu thức 1+2 => nhấn phím M+

Bước 2 Nhập biểu thức 3-4 \times 5 => nhấn phím M+

Bước 3 Nhập biểu thức 6 \div 7+8-9 => nhấn phím M-

Bước 4 Nhấn phím RECALL => nhấn phím M => nhấn phím =

Vậy giá trị của biểu thức đã cho là -\frac{97}{7}, đồng thời ta cũng biết được giá trị của biểu thức A=3, B=-17, C=-\frac{1}{7}

3 Lời kết

Việc sử dụng thành thạo bộ nhớ trả lời Ans, bộ nhớ trả lời trước đó PreAns và biến nhớ độc lập M của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X không phải chuyện đơn giản

Muốn làm được cần có thời gian làm quen, hiểu được bản chất của bộ nhớ Ans, bộ nhớ trả PreAns và biến nhớ M mới có thể thành công

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …
Bài viết cùng Serie<< Phép tính cơ bản của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN XPhép tính nâng cao của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *