Chủ Nhật, Tháng Sáu 16, 2024
CASIO fx-880BTG

Tính khoảng cách giữa hai điểm cực trị bằng CASIO fx 880 BTG

Xin chào tất cả các bạn

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính khoảng cách giữa hai điểm cực trị của hàm số bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

1 Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của hàm số bậc ba

Chẳng hạn mình cần tính khoảng cách giữa hai điểm cực trị của hàm số bậc ba y=x^3-3x^2+2x thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 giải phương trình bậc ba tương ứng

Bước 1.1 nhấn phím HOME => chọn Equation => nhấn phím OK => chọn Polynomial => nhấn phím OK => chọn ax^3+bx^2+cx+d => nhấn phím OK

Bước 1.2 nhập các hệ số của phương trình

Bước 1.3 nhấn phím EXE để tìm nghiệm

Bước 1.4 nhấn phím EXE để tìm hai điểm cực trị

Xem thêm Cách tìm cực trị của hàm số bậc ba

Bước 2 gán hoành độ, trung độ của hai điểm cực trị vào các biến nhớ

Bước 2.1 nhấn phím VARIABLE => chọn biến nhớ A => nhấn phím OK => chọn Store => nhấn phím OK

Bước 2.2 nhấn phím VARIABLE => chọn biến nhớ B => nhấn phím OK => chọn Store => nhấn phím OK

Bước 2.3 nhấn phím VARIABLE => chọn biến nhớ C => nhấn phím OK => chọn Store => nhấn phím OK

Bước 2.4 nhấn phím VARIABLE => chọn biến nhớ D => nhấn phím OK => chọn Store => nhấn phím OK

Tóm lại chúng ta đã gán được …

  • Hoành độ, trung độ của điểm cực đại vào biến nhớ A, B
  • Hoành độ, trung độ của điểm cực tiểu vào biến nhớ C, D

Xem thêm Cách gán nghiệm của phương trình vào biến nhớ

Bước 3 tính khoảng cách giữa hai điểm cực trị

Nhập biểu thức \sqrt{\left({C-A}\right)^2+\left({D-B}\right)^2} => nhấn phím EXE

Vậy khoảng cách giữa hai điểm cực trị của hàm số đã cho là \frac{2\sqrt{39}}{9}

2 Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của hàm số bất kì

Muốn tính được khoảng cách giữa hai điểm cực trị của hàm số bất kì bạn cần tìm chính xác hoành độ và trung độ của hai điểm cực trị trước

Bạn có thể sử dụng kiến thức Toán học hoặc thủ thuật máy tính cầm tay

Chẳng hạn mình cần tính khoảng cách giữa hai điểm cực trị của hàm số y=x\sqrt{-x^2+4} thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước i thực hiện theo các chỉ dẫn trong bài viết cách tìm cực trị của một hàm số bất kì chúng ta sẽ tìm được hoành độ và trung độ của hai điểm cực trị

Bước ii gán hoành độ và trung độ của hai điểm cực trị vào các biến nhớ

Bước iii tính giá trị biểu thức \sqrt{\left({C-A}\right)^2+\left({D-B}\right)^2}

Vậy khoảng cách giữa hai điểm cực trị của hàm số đã cho là 2\sqrt{6}

3 Lời kết

Ngoài thủ thuật tính khoảng cách giữa hai điểm cực trị của hàm số, máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG còn hỗ trợ chúng ta các thủ thuật khác có liên quan đến hai điểm cực trị như …

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *