Chủ Nhật, Tháng Sáu 16, 2024
CASIO fx-880BTG

Tìm ma trận bình phương, lập phương bằng CASIO fx 880 BTG

Xin chào tất cả các bạn

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ma trận bình phương (lũy thừa mũ hai), lập phương (lũy thừa mũ ba) bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

1 Sơ lược về ma trận bình phương, lập phương

Không phải ma trận nào cũng có thể tìm được ma trận bình phương, lập phương

Chỉ những ma trận thỏa mãn điều kiện mới có thể tìm được, dễ thấy nhất là những ma trận vuông

Mọi ma trận vuông đều có thể tìm được ma trận bình phương, lập phương, … , ma trận lũy thừa với số mũ n (n là một số nguyên dương)

2 Các bước thực hiện

Bước 1 mở ứng dụng ma trận Matrix

Bước 2 gán ma trận vào biến nhớ ma trận

Bước 3 gọi ma trận

Bước 4 gọi lệnh Matrix Squared để tìm ma trận bình phương và Matrix Cubed để tìm ma trận lập phương

Bước 5 nhấn phím EXE

3 Ví dụ minh họa

Chẳng hạn mình cần tìm ma trận bình phương và lập phương của ma trận \left[\begin{matrix}3&4&7\\1&9&6\\3&3&9\end{matrix}\right] thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 mở ứng dụng ma trận Matrix

Nhấn phím HOME => sử dụng các phím con trỏ chọn Matrix => nhấn phím OK

Bước 2 gán ma trận vào biến nhớ ma trận MatA

Bước 2.1 nhấn phím TOOLS => chọn MatA => nhấn phím OK

Bước 2.2

  • Nhấn phím OK => chọn 3 Rows => nhấn phím OK
  • Nhấn phím OK => chọn 3 Columns => nhấn phím OK
  • Nhấn phím OK

Bước 2.3 lần lượt nhất các phím …

… để nhập các phần tử của ma trận

Bước 2.4 nhấn phím EXE

Bước 3 gọi ma trận MatA

Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn MatA => nhấn phím OK

Bước 4 gọi lệnh Matrix Squared để tìm ma trận bình phương và Matrix Cubed để tìm ma trận lập phương

Bước 4.1 gọi lệnh Matrix Squared

Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn Matrix Calc => nhấn phím OK => chọn Matrix Squared => nhấn phím OK

Phím \square^{2} trên bàn phím có chức năng tương tự lệnh Matrix Squared

Bước 4.2 gọi lệnh Matrix Cubed

Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn Matrix Calc => nhấn phím OK => chọn Matrix Cubed => nhấn phím OK

Bước 5 nhấn phím EXE

Vậy ma trận bình phương và ma trận lập phương của ma trận đã cho lần lượt là \left[\begin{matrix}34&69&108\\30&103&115\\39&66&120\end{matrix}\right]\left[\begin{matrix}495&1081&1624\\538&1392&1863\\543&1110&1749\end{matrix}\right]

4 Phép tính lũy thừa với số mũ n của ma trận

Máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG ngoài việc hỗ trợ chúng ta tìm nhanh ma trận bình phương, lập phương còn hỗ trợ chúng ta tìm ma trận lũy thừa với số mũ n (n là một số nguyên dương bất kì)

Nếu lũy thừa có thể phân tích ra thừa số nguyên tố và các thừa số nguyên tố là 2 ,3 thì có thể tích được trực tiếp, chẳng hạn MatA^4=MatA^2^2

Nếu lũy thừa không rơi vào trường hợp trên thì không thể tích được trực tiếp mà tính gián tiếp, chẳng hạn MatA^5=MatA^2^2 \times MatA

Xem thêm Cách tính định thức Det của ma trận bằng CASIO fx 880 BTG

5 Lời kết

Bản chất của việc tìm ma trận bình phương, ma trận lập phương chính là phép tính lũy thừa ma trận với số mũ hai, mũ ba

Số mũ càng lớn và cấp càng lớn thì việc tính toán càng phức tạp, lúc bấy giờ việc tìm ma trận bình, lập phương bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG sẽ là phương án tối ưu

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *