Thứ Hai, Tháng Bảy 15, 2024
CASIO fx-880BTG

Sử dụng bộ nhớ Ans, PreAns của CASIO fx 880 BTG

Xin chào tất cả các bạn

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng bộ nhớ trả lời Ans, bộ nhớ trả lời trước đó PreAns của máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

Ans và PreAns là các bộ nhớ thường được sử dụng khi cần ban hành các vòng lập, các giải thuật lập trình

Dưới đây là một số ứng dụng tiêu biểu nhất …

  • Chia sơ đồ Hoocne
  • Tính nhanh giá trị biểu thức vô tỉ có quy luật
  • Tính nhanh giá trị liên phân số có quy luật

1 Bộ nhớ trả lời Ans, bộ nhớ trả lời trước đó PreAns

Kết quả phép tính cuối cùng sẽ được tự động lưu vào bộ nhớ trả lời Ans

Kết quả phép tính trước kết quả cuối cùng sẽ được tự động lưu vào bộ nhớ trả lời trước đó PreAns

Nhấn phím Ans để gọi bộ nhớ Ans

Nhấn phím SHIFT => nhấn phím Ans để gọi bộ nhớ PreAns

Khi bạn thực hiện phép tính mới thì giá trị được lưu trong bộ nhớ Ans sẽ tự động chuyển sang bộ nhớ PreAns để nhường chổ cho kết quả của phép tính mới

Chẳng hạn khi mình tính các giá trị của các biểu thức 7+1, 9+6-6, 3+1-8+7 thì giá trị của bộ nhớ Ans và bộ nhớ PreAns sẽ thay đổi như Bảng *

Biểu thứcGiá trị của bộ nhớ Ans và PreAns
Ans=8, PreAns=0
Ans=9, PreAns=8
Ans=3, PreAns=9
Bảng *

2 Cách thức bộ nhớ Ans và PreAns cập nhật giá trị

Giá trị trong bộ nhớ Ans sẽ được cập nhật khi bạn nhấn phím OK hoặc phím EXE hoặc phím \approx hoặc …

Bộ nhớ PreAns chỉ có thể sử dụng trong ứng dụng tính toán thông thường Calculate

Giá trị của bộ nhớ PreAns sẽ bị xóa khi bạn chọn ứng dụng tính toán khác

3 Xóa giá trị của bộ nhớ Ans và PreAns

Giá trị trong bộ nhớ Ans vẫn được lưu ngay cả khi nhấn phím AC hoặc chọn ứng dụng khác hoặc tắt máy tính

Giá trị trong bộ nhớ PreAns vẫn được lưu ngay cả khi nhấn phím AC hoặc tắt máy tính

Để xóa giá trị được lưu trong bộ nhớ Ans và PreAns bạn hãy thực hiện tuần tự theo các chỉ dẫn bên dưới

Nhấn phím SETTINGS => chọn Reset => nhấn phím OK => chọn Variable Memory => nhấn phím OK => nhấn phím OK

4 Xác định số hạng của dãy số cho bởi công thức truy hồi

Cho a_1=1, a_2=3, a_{n+2}=2a_{n+1}+3a_n. Hãy xác định giá trị của số hạng a_7

Bước 1 nhập 1 => nhấn phím EXE

Bước 2 nhập 3 => nhấn phím EXE

Lúc bấy giờ Ans=3PreAns=1

Bước 3

Bước 3.1 nhập 2Ans+3PreAns => nhấn phím EXE

Lúc bấy giờ giá trị đang hiển thị trên màn hình chính là a_3Ans=9PreAns=3

Bước 3.2 nhấn phím EXE

Giá trị đang hiển thị trên màn hình chính là a_4 và lúc bấy giờ Ans=27PreAns=9

Bước 3.3 nhấn phím EXE

Giá trị đang hiển thị trên màn hình chính là a_5 và lúc bấy giờ Ans=81PreAns=27

Bước 3.4 nhấn phím EXE

Giá trị đang hiển thị trên màn hình chính là a_6 và lúc bấy giờ Ans=243PreAns=81

Bước 3.5 nhấn phím EXE

Giá trị đang hiển thị trên màn hình chính là a_7 và lúc bấy giờ Ans=729PreAns=243

Vậy giá trị của số hạng a_7729

Ngoài cách sử dụng bộ nhớ Ans và PreAns bạn cũng có thể xác định số hạng của một dãy số được cho bởi công thức truy hồi bằng ứng dụng bảng tính Spreadsheet

5 Giá trị biểu thức vô tỉ có quy luật

Tính giá trị biểu thức vô tỉ \sqrt[3]{3+\sqrt[3]{5+\sqrt[3]{7+\sqrt[3]{11+\sqrt[3]{13+\sqrt[3]{17+\sqrt[3]{19}}}}}}}

Bước 1 nhập \sqrt[3]{19} => nhấn phím EXE

Bước 2 nhập \sqrt[3]{x+Ans}

Bước 3

Bước 3.1 nhấn phím TOOLS => nhấn phím OK => nhập 17 => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

Bước 3.2 nhấn phím TOOLS => nhấn phím OK => nhập 13 => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

Bước 3.3 nhấn phím TOOLS => nhấn phím OK => nhập 11 => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

Bước 3.4 nhấn phím TOOLS => nhấn phím OK => nhập 7 => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

Bước 3.5 nhấn phím TOOLS => nhấn phím OK => nhập 5 => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

Bước 3.6 nhấn phím TOOLS => nhấn phím OK => nhập 3 => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

Vậy giá trị của biểu thức vô tỉ đã cho gần bằng 1.701131219

6 Giá trị liên phân số có quy luật

Tính giá trị liên phân số 1+\dfrac{1}{2+\dfrac{1}{3+\dfrac{1}{5+\dfrac{1}{5+\dfrac{1}{3+\dfrac{1}{2}}}}}}

Liên phân số trên còn có thể viết dưới dạng [1;2,3,5,5,3,2] lúc bấy giờ quy trình bấm máy vẫn không thay đổi

Bước 1 nhập 2 => nhấn phím EXE

Bước 2 nhập x+Ans^{-1}

Bước 3

Bước 3.1 nhấn phím TOOLS => nhấn phím OK => nhập 3 => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

Bước 3.2 nhấn phím TOOLS => nhấn phím OK => nhập 5 => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

Bước 3.3 nhấn phím TOOLS => nhấn phím OK => nhập 5 => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

Bước 3.4 nhấn phím TOOLS => nhấn phím OK => nhập 3 => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

Bước 3.5 nhấn phím TOOLS => nhấn phím OK => nhập 2 => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

Bước 3.6 nhấn phím TOOLS => nhấn phím OK => nhập 1 => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

Vậy giá trị của liên phân số đã cho bằng \frac{2031}{1418}

7 Lời kết

Việc sử dụng thành thạo bộ nhớ trả lời Ans, bộ nhớ trả lời trước đó PreAns của máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG không phức tạp nhưng cũng không đơn giản

Muốn làm được cần có thời gian làm quen, hiểu được bản chất của bộ nhớ Ans, PreAns

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *