Thứ Hai, Tháng Bảy 15, 2024
CASIO fx-880BTG

Kiểm tra nghiệm đơn hay nghiệm kép bằng CASIO fx 880 BTG

Xin chào tất cả các bạn

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra nghiệm của phương trình là nghiệm đơn hay nghiệm kép bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

Việc kiểm tra nghiệm của phương trình là đơn hay kép có nhiều lợi trong học tập, kiểm tra và thi cử

Dưới đây là một vài lợi ích tiêu biểu …

  • Phân tích đa thức thành nhân tử
  • Lập bảng xét dấu
  • Lập bảng biến thiên

1 Kiến thức Toán học

Nghiệm x_0 là nghiệp kép của phương trình f(x)=0 khi và chỉ khi f'(x_0)=0f''(x_0) \neq 0

2 Các bước thực hiện

Các bước kiểm tra nghiệm x_0 có là nghiệm kép của phương trình f(x)=0

Bước 1 kiểm tra điều kiện f'(x_0)=0

Sử dụng tính năng Derivative (d/dx) tính đạo hàm cấp một tại x_0

Bước 2 kiểm tra điều kiện f''(x_0) \neq 0

Máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG vẫn chưa có tính năng tính đạo hàm cấp hai tại một điểm, muốn tính được chúng ta cần sử dụng thủ thuật

3 Một số phương trình đặc biệt

Nếu x_0 là nghiệm của phương trình bậc hai một ẩn ax^2+bx+c=0 hoặc phương trình bậc ba một ẩn ax^3+bx^2+cx+d=0 thì việc kiểm tra sẽ đơn giản hơn khá nhiều

3.1 Phương trình bậc hai một ẩn

Nếu phương trình bậc hai một ẩn ax^2+bx+c=0 chỉ có một nghiệm duy nhất thì nghiệm này chính là nghiệm kép

3.2 Phương trình bậc ba một ẩn

Nếu phương trình bậc ba một ẩn ax^3+bx^2+cx+d=0 có hai nghiệm thì sẽ có một nghiệm đơn và một nghiệm kép

Giả sử hai nghiệm đó là x_1x_2

  • Nếu f'(x_1)=0 thì x_1 là nghiệm kép
  • Nếu f'(x_1) \neq 0 thì x_2 là nghiệm kép

4 Ví dụ minh họa

Chẳng hạn mình cần kiểm tra nghiệm x=2 của phương trình bậc bốn một ẩn x^4-4x^3+5x^2-4x+4=0 là nghiệm đơn hay nghiệm kép thì thuật hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Đặt f(x)=x^4-4x^3+5x^2-4x+4

Bước 1 tính f'(2)

Nhấn phím CATALOG => chọn Func Analysis => nhấn phím OK => chọn Derivative (d/dx) => nhấn phím OK => nhập \left.\frac{d}{dx}\left(x^4-4x^3+5x^2-4x+4\right)\right|_{x=2} => nhấn phím OK

Xem thêm Cách tính đạo hàm cấp một tại một điểm

Bước 2 nhấn phím  => nhấn phím => nhập +10^{-9} => nhấn phím  => nhấn phím  => nhấn phím  => nhập 10^{-9} => nhấn phím EXE

Vậy x=2 là nghiệm kép của phương trình x^4-4x^3+5x^2-4x+4=0

Xem thêm Cách tính đạo hàm cấp hai tại một điểm

  • Các thao tác ở Bước 2 không phải thao tác tính đạo hàm cấp hai tại một điểm bất kì
  • Các thao tác ở Bước 2 chỉ là tính đạo hàm cấp hai tại những điểm là nghiệm của phương trình f'(x)=0
  • Giá trị của đạo hàm cấp hai tại một điểm tính bằng thủ thuật này là giá trị gần đúng

5 Lời kết

Việc xác định nghiệm đơn hay nghiệm kép bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG không có gì khó khăn, phức tạp

Tuy nhiên, việc xác định nghiệm bội chẵn, bội lẻ thì khá phức tạp, cần thực hiện thêm một số bước tùy thuộc vào từng phương trình cụ thể

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *