Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
CASIO fx-580VN X

Rec chuyển tọa độ cực sang chữ nhật bằng CASIO fx 580 VN X

Xin chào tất cả các bạn

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phím Rec chuyển đổi tọa độ cực sang tọa độ chữ nhật bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

1 Sơ lược về hệ tọa độ cực và hệ tọa chữ nhật

Hệ tọa độ cực xác định vị trí của điểm P trên mặt phẳng bằng một cặp (r, \theta)

Hệ tọa độ chữ nhật xác định vị trí của điểm P trên mặt phẳng bằng một cặp (x, y)

2 Các bước chuyển tọa độ

Giả sử chúng ta cần chuyển đổi điểm có tọa độ (r, \theta) từ tọa độ cực sang tọa độ chữ nhật thì thực hiện tuần tự theo các chỉ dẫn bên dưới

Bước 1 cài đặt đơn vị góc phù hợp với đơn vị của góc \theta

Bước 2 nhấn phím SHIFT => nhấn phím

Bước 3 nhập độ dài đoạn thẳng r

Bước 4 nhấn phím SHIFT => nhấn phím )

Bước 5 nhập độ lớn góc \theta

Bước 6 nhấn phím =

3 Thực hành chuyển tọa độ

Giả sử chúng ta cần chuyển đổi điểm có tọa độ \left(\sqrt{6}, \frac{\pi}{4}\right) từ tọa độ cực sang tọa độ chữ nhật thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 vì \theta=\frac{\pi}{4} nên chúng ta cần cài đặt đơn vị góc là rađian

Bước 1.1 nhấn phím SHIFT => nhấn phím MENU

Bước 1.2 nhấn phím 2 để chọn Angle Unit

Bước 1.3 nhấn phím 2 để chọn Radian

Xem thêm Cài đặt đơn vị góc (Độ, Rađian, Građian)

Bước 2 nhấn phím SHIFT => nhấn phím

Bước 3 nhập độ dài thẳng \sqrt{6}

Bước 4 nhấn phím SHIFT => nhấn phím )

Bước 5 nhập độ lớn góc \frac{\pi}{4}

Bước 6 nhấn phím =

xy hiển thị dưới dạng thập phân nên chúng ta cần chuyển số sang phân số, căn thức

Nhấn phím ALPHA => nhấn phím ( => nhấn phím = để chuyển x sang phân số, căn thức

Nhấn phím ALPHA => nhấn phím ) => nhấn phím = để chuyển y sang phân số, căn thức

Vậy tọa độ của điểm đã cho trong hệ tọa độ chữ nhật là (\sqrt{3}, \sqrt{3})

4 Một số chú ý khi chuyển tọa độ

Giá trị xy sẽ tự động được lưu vào biến nhớ x và biến nhớ y

Phím Rec khả dụng trong phương thức tính thức tính toán thông thường Calculate, thống kê Statistics, ma trận Matrix và véc tơ Vector

Xem thêm Chuyển tọa độ chữ nhật sang tọa độ cực

5 Lời kết

Đến đây chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong cách sử dụng phím Rec chuyển đổi tọa độ của một điểm từ hệ tọa độ cực sang hệ tọa độ chữ nhật bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

Việc chuyển đổi khá đơn giản, không có gì cao siêu như nhiều bạn tưởng tượng

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *