Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
CASIO fx-580VN X

Pol chuyển tọa độ chữ nhật sang cực bằng CASIO fx 580 VN X

Xin chào tất cả các bạn

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phím Pol chuyển đổi tọa độ chữ nhật sang tọa độ cực bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

1 Sơ lược về hệ tọa độ chữ nhật và hệ tọa độ cực

Hệ tọa độ chữ nhật xác định vị trí của điểm P trên mặt phẳng bằng một cặp (x, y)

Hệ tọa độ cực xác định vị trí của điểm P trên mặt phẳng bằng một cặp (r, \theta)

2 Các bước chuyển tọa độ

Giả sử chúng ta cần chuyển đổi điểm có tọa độ (x, y) từ tọa độ chữ nhật sang tọa độ cực thì thực hiện tuần tự theo các chỉ dẫn bên dưới

Bước 1 nhấn phím SHIFT => nhấn phím +

Bước 2 nhập hoành độ x

Bước 3 nhấn phím SHIFT => nhấn phím )

Bước 4 nhập trung độ y

Bước 5 nhấn phím =

3 Thực hành chuyển tọa độ

Giả sử chúng ta cần chuyển đổi điểm có tọa độ (\sqrt{3}, \sqrt{3}) từ tọa độ chữ nhật sang tọa độ cực thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím SHIFT => nhấn phím +

Bước 2 nhập hoành độ \sqrt{3}

Bước 3 nhấn phím SHIFT => nhấn phím )

Bước 4 nhập trung độ \sqrt{3}

Bước 5 nhấn phím =

Vì giá trị của r là một số thập phân nên chúng ta cần chuyển nó sang phân số, căn thức. Có nhiều cách để chuyển nhưng cách dễ nhất là sử dụng phím RECALL

Nhấn phím SHIFT => nhấn phím STO

Vậy tọa độ của điểm đã cho trong hệ tọa độ cực là (\sqrt{6}, 45)

4 Một số chú ý khi chuyển tọa độ

Nếu bạn đang cài đặt đơn vị góc là rađian thì khi nhấn phím = màn hình bên dưới sẽ xuất hiện

Giá trị r\theta sẽ tự động được lưu vào biến nhớ x và biến nhớ y

Nếu giá trị r hiển thị dưới dạng thập phân thì để chuyển sang phân số, căn thức bạn hãy nhấn phím ALPHA => nhấn phím ( => nhấn phím =

Nếu giá trị \theta hiển thị dưới dạng thập phân thì để chuyển sang phân số, căn thức, \pi bạn hãy nhấn phím ALPHA => nhấn phím ) => nhấn phím =

Phím Pol khả dụng trong các phương thức tính toán thông thường Calculate, thống kê Statistics, ma trận Matrix và véc tơ Vector

Xem thêm Chuyển đổi từ tọa độ cực sang tọa độ chữ nhật

5 Lời kết

Đến đây chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong cách sử dụng phím Pol chuyển đổi tọa độ của một điểm từ hệ tọa độ chữ nhật sang hệ tọa độ cực bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

Việc chuyển đổi khá đơn giản, không có gì cao siêu như nhiều bạn tưởng tượng

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *