Chủ Nhật, Tháng Sáu 16, 2024
CASIO fx-880BTG

Cách tính / bấm giới hạn lim của hàm số bằng CASIO fx 880 BTG

Xin chào tất cả các bạn

Việc tính giới hạn của hàm số tuy không phức tạp nhưng vì có nhiều dạng nên nhiều khi chúng ta sẽ tốn nhiều thời gian để tìm ra kết quả chính xác

Nếu biết cách chúng ta có thể sử dụng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG để tính / bấm giới hạn lim của hàm số bất kì

Việc làm trên không chỉ cho kết quả chính xác mà còn giúp chúng ta tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức

Đặc biệt khi chỉ cần kết quả mà không cần trình bày lời giải, chẳng hạn như tìm đường tiệm cận, kiểm tra / thi trắc nghiệm, …

1 Các bước thực hiện

Bước 1 nhập hàm số vào máy tính

Bước 2 tiến hành CALC

Nhấn phím TOOLS => chọn CALC => nhập giá trị => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

Giá trị cụ thể là bao nhiêu tùy thuộc vào giới hạn tiến đến đâu …

Nếu giới hạn tiến đến …… thì giá trị cần nhập là …
-\infty-10^9
a^{-}a-10^{-9}
aa+10^{-9} hoặc a-10^{-9}
a^{+}a+10^{-9}
+\infty10^9

Bước 3 quan sát giá trị hiển thị màn hình máy tính

Tùy thuộc vào giá trị đang hiển thị trên màn hình máy tính mà chúng ta sẽ suy ra kết quả

Trường hợpNếu giá trị đang hiển thị trên màn hình máy tính có dạng …… thì kết quả là …
1-a \times 10^n với a \in R^+n \in N^*-\infty
2a \times 10^{-n} với a \in Rn \in N^*0
3a \times 10^n với a \in R^+n \in N^*+\infty
4a với a \in R^*a

Chẳng hạn mình cần tính giới hạn của hàm số \frac{\sqrt{x^6+2}}{3x^3-1} khi x tiến đến +\infty thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhập hàm số vào máy tính

Bước 2 nhấn phím TOOLS => chọn CALC => nhấn phím OK

Bước 3 nhập 10^9 => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

Vì giới hạn tiến đến +\infty nên nhập 10^9 và giá trị trên màn hình máy tính rơi vào Trường hợp 4 nên giới hạn của hàm số đã cho là \frac{1}{3}

Vậy \lim_{x \rightarrow +\infty}\frac{\sqrt{x^6+2}}{3x^3-1}=\frac{1}{3}

2 Một số chú ý

3 Ví dụ minh họa

Ví dụ 1 tính giới hạn của hàm số \lim_{x \rightarrow 2}(3x^2+7x+11)

Vì giới hạn tiến đến 2 nên nhập 2+10^{-9} và giá trị trên màn hình máy tính rơi vào Trường hợp 4 nên giới hạn của hàm số đã cho là 37

Vậy \lim_{x \rightarrow 2}(3x^2+7x+11)=37

Ví dụ 2 tính giới hạn của hàm số \lim_{x \rightarrow \sqrt{3}}|x^2-4|

Hàm số cần tính giới hạn có chứa dấu giá trị tuyệt đối nên các bạn cần nhập dấu giá trị tuyệt đối vào trước

Vì giới hạn tiến đến \sqrt{3} nên nhập \sqrt{3}+10^{-9} và giá trị trên màn hình máy tính rơi vào Trường hợp 4 nên giới hạn của hàm số đã cho là 1

Vậy \lim_{x \rightarrow \sqrt{3}}|x^2-4|=1

Ví dụ 3 tính giới hạn của hàm số \lim_{x \rightarrow -\infty}\frac{3x^2-x+7}{2x^3-1}

Vì giới hạn tiến đến -\infty nên nhập -10^{9} và giá trị trên màn hình máy tính rơi vào Trường hợp 2 nên giới hạn của hàm số đã cho là 0

Vậy \lim_{x \rightarrow -\infty}\frac{3x^2-x+7}{2x^3-1}=0

Ví dụ 4 tính giới hạn của hàm số \lim_{x \rightarrow 0^+}\frac{x+2\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}}

Vì giới hạn tiến đến 0^+ nên nhập 0+10^{-9} và giá trị trên màn hình máy tính rơi vào Trường hợp 4 nên giới hạn của hàm số đã cho là -2

Vậy \lim_{x \rightarrow 0^+}\frac{x+2\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}}=-2

Ví dụ 5 tính giới hạn của hàm số \lim_{x \rightarrow 2^-}\frac{4-x^2}{\sqrt{2-x}}

Vì giới hạn tiến đến 2^{-} nên nhập 2-10^{-9} và giá trị trên màn hình máy tính rơi vào Trường hợp 2 nên giới hạn của hàm số đã cho là 0

Vậy \lim_{x \rightarrow 2^-}\frac{4-x^2}{\sqrt{2-x}}=0

Ví dụ 6 tính giới hạn của hàm số \lim_{-1^+}\frac{x^2+3x+2}{\sqrt{x^5+x^4}}

Vì giới hạn tiến đến -1^+ nên nhập -1+10^{-9} và giá trị trên màn hình máy tính rơi vào Trường hợp 2 nên giới hạn của hàm số đã cho là 0

Vậy \lim_{-1^+}\frac{x^2+3x+2}{\sqrt{x^5+x^4}}=0

Ví dụ 7 tính giới hạn của hàm số \lim_{x \rightarrow -\infty}(3x^3-5x^2+7)

Vì giới hạn tiến đến -\infty nên nhập -10^{9} và giá trị trên màn hình máy tính rơi vào Trường hợp 1 nên giới hạn của hàm số đã cho là -\infty

Vậy \lim_{x \rightarrow -\infty}(3x^3-5x^2+7)=-\infty

Ví dụ 8 tính giới hạn của hàm số \lim_{x \rightarrow +\infty}\sqrt{2x^4-3x+12}

Vì giới hạn tiến đến +\infty nên nhập 10^{9} và giá trị trên màn hình máy tính rơi vào Trường hợp 3 nên giới hạn của hàm số đã cho là +\infty

Vậy \lim_{x \rightarrow +\infty}\sqrt{2x^4-3x+12}=+\infty

4 Bài tập thực hành

Tính giới hạn của hàm số * \lim_{x \rightarrow 3^-}\frac{\sqrt{x^2-7x+12}}{\sqrt{9-x^2}}

Quan sát giá trị màn hình xuất hiện trên màn hình máy tính chúng ta nhận thấy nó rơi vào Trường hợp 4

Tuy nhiên trong bài này là một số vô tỉ chúng không phải là số tự nhiên, số nguyên và số hữu tỉ như những bài trước

Muốn chuyển giá trị đang hiển thị trên màn hình sang dạng căn thức, các bạn cần thực hiện tuần tự theo các chỉ dẫn bên dưới

Bước 1 chuyển giá trị đang hiển thị trên màn hình sang số hữu tỉ

Nhấn phím Ans => nhấn phím  => nhấn phím EXE

Bước 2 chuyển đổi số thập phân vô hạn tuần hoàn đang hiển thị trên màn hình thành phân số

Bước 2.1 nhập phần không tuần hoàn, ở đây mình sẽ nhập 0.1

Bước 2.2 nhấn phím CATALOG => chọn Numeric Calc => chọn Recurring Decimal => nhấn phím OK

Bước 2.3 nhập phần tuần hoàn, ở đây mình sẽ nhập 6

Bước 2.4 nhấn phím EXE

Bước 3 suy ra giá trị đang hiển thị ở màn hình đầu tiên chính là

Vậy \lim_{x \rightarrow 3^-}\frac{\sqrt{x^2-7x+12}}{\sqrt{9-x^2}}=\frac{\sqrt{6}}{6}

Vì chúng ta đã thực hiện tao tác bình phương nên nếu giá trị ở màn hình đầu tiên âm thì cần thêm dấu trừ vào kết quả cuối cùng

5 Lời kết

Thủ thuật tính / bấm giới hạn lim của một hàm số bất kì bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG là một trong những thủ thuật hay và hữu ích

Tuy nhiên khi sử dụng bạn cần thận trọng khi giá trị trên màn hình là một số vô tỉ

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *