Cách sử dụng / bấm CALC của CASIO fx 880 BTG

Tính năng CALC của fx 880 BTG là một trong những tính năng được sử dụng thường xuyên nhất

Chúng ta thường sử dụng tính năng này để tính nhanh giá trị của biểu thức, hàm số tại một điểm bất kì

Biểu thức, hàm số cần tính có thể là một biến hoặc nhiều biến nhưng thường là một biến

Dưới đây là chi tiết các bước sử dụng tính năng CALC / bấm phím CALC của máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

Chú ý tính năng CALC không còn khả dụng trong ứng dụng số phức Complex

1 Các bước thực hiện

Cho dù là biểu thức, hàm số có một biến, hai biến, ba biến, … thì các bước thực hiện vẫn tương tự nhau

1.1 Biểu thức, hàm số chỉ có một biến

Chẳng hạn mình cần tính giá trị của biểu thức 2x^2+3x+5 tại x=7 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhập biểu thức vào máy tính

Bước 2 nhấn phím TOOLS => chọn CALC => nhấn phím OK

Bước 3 nhập giá trị của biến nhớ x => nhấn phím OK

Bước 4 nhấn phím OK

Vậy giá trị của biểu thức 2x^2+3x+5  tại x=7124

1.2 Biểu thức, hàm số có nhiều biến

Chẳng hạn mình cần tính giá trị của biểu thức 2x^2-3y^2+5x-7y+11 tại x=13y=17 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhập biểu thức vào máy tính

Bước 2 nhấn phím TOOLS => chọn CALC => nhấn phím OK

Bước 3 nhập giá trị cho biến nhớ x và biến nhớ y

Bước 3.1 nhập giá trị của biến nhớ x => nhấn phím OK

Bước 3.2 nhập giá trị của biến nhớ y => nhấn phím OK

Bước 4 nhấn phím OK

Vậy giá trị của biểu thức 2x^2-3y^2+5x-7y+11 tại x=13y=17-572

2 Sai lần thường gặp khi sử dụng CALC

Tính giá trị biểu thức x^2+2x+3 tại x=\frac{1+\sqrt{2}}{3}

Vậy giá trị biểu thức x^2+2x+3 tại x=\frac{1+\sqrt{2}}{3}\frac{20+4\sqrt{6}}{3}

Giá trị vừa tìm được là SAI vì khi nhấn phím CALC máy tính sẽ chuyển từ MathI sang LineI nên khi bạn nhập như trên máy tính sẽ hiểu là \frac{3+\sqrt{6}}{3}

Cách khắc phục là thêm dấu ngoặc đơn hoặc gán \frac{1+\sqrt{2}}{3} vào biến nhớ x trước khi tính toán

Cách 1 thêm dấu ngoặc đơn

Cách 2 gán \frac{1+\sqrt{2}}{3} vào biến nhớ x

Xem thêm Cách gán / STO giá trị vào biến nhớ trên CASIO fx 880 BTG

3 Lời kết

Cách sử dụng tính năng CALC / bấm phím CALC của máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG không có gì khó khăn, phức tạp

Tuy nhiên bạn nhớ thêm dấu ngoặc khi giá trị cần nhập có chưa phân số, căn thức bạn nhá

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *