Cách bấm biểu thức lôgarit theo a, b bằng CASIO fx 880 BTG

Xin chào tất cả các bạn

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bấm biểu thức lôgarit theo a, b bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

Thủ thuật này sẽ giúp chúng ta giải quyết chính xác và nhanh chóng bài toán với a, b là hai số thực dương tùy ý … hoặc thỏa mãn

1 Với a, b là hai số thực dương tùy ý …

Giả sử mình cần giải bài toán với a, b là hai số thực dương tùy ý, đặt P=\log_{\square} \square. Mệnh nào dưới đây là đúng A. e(a, b) B. f(a, b) C. g(a, b) D.h(a, b) thì thực hiện tuần tự theo các chỉ dẫn bên dưới

Bước 1 mở ứng dụng bảng tính Spreadsheet

Bước 2

Bước 2.1 lần lượt nhập a, b vào ô A1, A2

Bước 2.2 nhập \log_{\square} \square vào ô B1

Bước 2.3 lần lượt nhập e(a, b), f(a, b), g(a, b), h(a, b) vào các ô C1, C2, C3, C4

Bước 3 kết luận

Chẳng hạn mình cần giải bài toán với a, b là các số thực dương tùy ý và a khác 1, đặt P=\log_a b^3+\log_{a^2} b^6. Mệnh đề nào dưới đây là đúng A. P=9\log_a b, B. P=27\log_a b, C. P=15\log_a b, D. P=6\log_a b thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 mở ứng dụng bảng tính Spreadsheet

Nhấn phím CATALOG => chọn Spreadsheet => nhấn phím OK

Bước 2

Bước 2.1 ở đây mình sẽ chọn a=0.125 và b=0.25, bạn có thể chọn a và b bằng một số khác miễn sao chúng là số thực dương và a khác 1

Chọn ô A1 => nhập 0.125 => nhấn phím EXE

Chọn ô A2 => nhập 0.25 => nhấn phím EXE

Bước 2.2 nhập \log_a b^3 + \log_{a^2} b^6 vào ô B1

Vì a và b sẽ được thay bằng giá trị của ô A1 và A2 nên chúng ta sẽ nhập \log_{A1} A2^3 + \log_{A1^2} A2^6

Chọn ô B1 => nhập \log_{A1} A2^3 + \log_{A1^2} A2^6 => nhấn phím EXE

Chú ý \log_a b nhập vào bằng cách nhấn phím  => nhập a => nhấn phím SHIFT => nhấn phím ) => nhập b

Bước 2.3 lần lượt nhập 9 \log_{A1} A2, 27 \log_{A1} A2, 15 \log_{A1} A2, 6 \log_{A1} A2 vào các ô C1, C2, C3, C4

Bước 3 kết luận

Quan sát toàn bộ bảng tính chúng ta dễ dàng nhận thấy B1=C4

Suy ra phương án D là đáp án cần tìm

2 Với a, b thỏa mãn …

Giả sử mình cần giải bài toàn với mọi a, b thỏa mãn \log_{\square} \square=\square. Khẳng định nào dưới đây là đúng A. e(a, b)= \square B. f(a, b)= \square C. g(a, b)= \square D. h(a, b)= \square thì thực hiện tuần tự theo các chỉ dẫn bên dưới

Bước 0 sử dụng tính năng Solver giải phương trình \log_{\square} \square=\square

Gán cho biến nhớ A một giá trị bất kì, tìm nghiệm B

Chú ý ngay khi tìm được nghiệm thì giá trị của nghiệm sẽ tự động được gán vào biến nhớ B

Bước 1 mở ứng dụng bảng tính Spreadsheet

Bước 2 lần lượt nhập e(a, b), f(a, b), g(a, b), h(a, b) vào các ô A1, A2, A3, A4

Bước 3 kết luận

Chẳng hạn mình cần giải bài toán với mọi a, b thỏa mãn \log_2 a^3+\log_2 b=8, khẳng định nào dưới đây là đúng? A. a^3+b=64 , B. a^3b=256, C. a^3b=64, D. a^3+b=256 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 0 sử dụng tính năng Solver giải phương trình \log_2 a^3 + \log_2 b=8

Bước 0.1 mở tính năng Solver

Nhấn phím HOME => chọn Equation => nhấn phím OK => chọn Solver => nhấn phím OK

Bước 0.2 nhập phương trình \log_2 a^3 + \log_2 b=8 vào máy tính cầm tay

Bước 0.3 gán 0.125 vào biến nhớ A

Nhấn phím VARIABLE  => chọn biến nhớ A => nhập 0.125 => nhấn phím EXE => nhấn phím BACK

Bước 0.4 bắt đầu quá trình dò tìm nghiệm

Nhấn phím EXE => chọn biến nhớ B => nhấn phím EXE => nhấn phím  => nhấn phím EXE

Nếu chúng ta chọn a=0.125 và b=131072 thì a và b vừa chọn sẽ thỏa mãn \log_2 a^3 + \log_2 b=8

Chú ý nếu bạn chọn a bằng một giá trị khác thì b cũng sẽ có giá trị khác, chỉ có kết quả cuối cùng mới giống nhau

Bước 1 mở ứng dụng bảng tính Spreadsheet

Nhấn phím CATALOG => chọn Spreadsheet => nhấn phím OK

Bước 2

Lần lượt nhập A^3+B, A^3B vào các ô A1, A2

Bước 3 kết luận

Dễ thấy phương án B là đáp án cần tìm

Xem thêm Cách bấm biểu thức lôgarit theo a

3 Lời kết

Việc bấm thành thạo biểu thức lôgarit theo a, b bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG sẽ giúp chúng ta giải quyết chính xác và nhanh chóng bài toán với a, b là hai số thực dương tùy ý … hoặc thỏa mãn

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *