Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
CASIO fx-880BTG

Cách bấm biểu thức lôgarit theo a, b bằng CASIO fx 880 BTG

Xin chào tất cả các bạn

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bấm biểu thức lôgarit theo a, b bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

Thủ thuật này sẽ giúp chúng ta giải quyết chính xác và nhanh chóng bài toán với a, b là hai số thực dương tùy ý … hoặc thỏa mãn

1 Với a, b là hai số thực dương tùy ý …

Giả sử mình cần giải bài toán với a, b là hai số thực dương tùy ý, đặt P=\log_{\square} \square. Mệnh nào dưới đây là đúng A. e(a, b) B. f(a, b) C. g(a, b) D.h(a, b) thì thực hiện tuần tự theo các chỉ dẫn bên dưới

Bước 1 mở ứng dụng bảng tính Spreadsheet

Bước 2

Bước 2.1 lần lượt nhập a, b vào ô A1, A2

Bước 2.2 nhập \log_{\square} \square vào ô B1

Bước 2.3 lần lượt nhập e(a, b), f(a, b), g(a, b), h(a, b) vào các ô C1, C2, C3, C4

Bước 3 kết luận

Chẳng hạn mình cần giải bài toán với a, b là các số thực dương tùy ý và a khác 1, đặt P=\log_a b^3+\log_{a^2} b^6. Mệnh đề nào dưới đây là đúng A. P=9\log_a b, B. P=27\log_a b, C. P=15\log_a b, D. P=6\log_a b thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 mở ứng dụng bảng tính Spreadsheet

Nhấn phím CATALOG => chọn Spreadsheet => nhấn phím OK

Bước 2

Bước 2.1 ở đây mình sẽ chọn a=0.125 và b=0.25, bạn có thể chọn a và b bằng một số khác miễn sao chúng là số thực dương và a khác 1

Chọn ô A1 => nhập 0.125 => nhấn phím EXE

Chọn ô A2 => nhập 0.25 => nhấn phím EXE

Bước 2.2 nhập \log_a b^3 + \log_{a^2} b^6 vào ô B1

Vì a và b sẽ được thay bằng giá trị của ô A1 và A2 nên chúng ta sẽ nhập \log_{A1} A2^3 + \log_{A1^2} A2^6

Chọn ô B1 => nhập \log_{A1} A2^3 + \log_{A1^2} A2^6 => nhấn phím EXE

\log_a b nhập vào bằng cách nhấn phím  => nhập a => nhấn phím SHIFT => nhấn phím ) => nhập b

Bước 2.3 lần lượt nhập 9 \log_{A1} A2, 27 \log_{A1} A2, 15 \log_{A1} A2, 6 \log_{A1} A2 vào các ô C1, C2, C3, C4

Bước 3 kết luận

Quan sát toàn bộ bảng tính chúng ta dễ dàng nhận thấy B1=C4

Suy ra phương án D là đáp án cần tìm

2 Với a, b thỏa mãn …

Giả sử mình cần giải bài toàn với mọi a, b thỏa mãn \log_{\square} \square=\square. Khẳng định nào dưới đây là đúng A. e(a, b)= \square B. f(a, b)= \square C. g(a, b)= \square D. h(a, b)= \square thì thực hiện tuần tự theo các chỉ dẫn bên dưới

Bước 0 sử dụng tính năng Solver giải phương trình \log_{\square} \square=\square

Gán cho biến nhớ A một giá trị bất kì, tìm nghiệm B

Ngay khi tìm được nghiệm thì giá trị của nghiệm sẽ tự động được gán vào biến nhớ B

Bước 1 mở ứng dụng bảng tính Spreadsheet

Bước 2 lần lượt nhập e(a, b), f(a, b), g(a, b), h(a, b) vào các ô A1, A2, A3, A4

Bước 3 kết luận

Chẳng hạn mình cần giải bài toán với mọi a, b thỏa mãn \log_2 a^3+\log_2 b=8, khẳng định nào dưới đây là đúng? A. a^3+b=64 , B. a^3b=256, C. a^3b=64, D. a^3+b=256 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 0 sử dụng tính năng Solver giải phương trình \log_2 a^3 + \log_2 b=8

Bước 0.1 mở tính năng Solver

Nhấn phím HOME => chọn Equation => nhấn phím OK => chọn Solver => nhấn phím OK

Bước 0.2 nhập phương trình \log_2 a^3 + \log_2 b=8 vào máy tính cầm tay

Bước 0.3 gán 0.125 vào biến nhớ A

Nhấn phím VARIABLE  => chọn biến nhớ A => nhập 0.125 => nhấn phím EXE => nhấn phím BACK

Bước 0.4 bắt đầu quá trình dò tìm nghiệm

Nhấn phím EXE => chọn biến nhớ B => nhấn phím EXE => nhấn phím  => nhấn phím EXE

Nếu chúng ta chọn a=0.125 và b=131072 thì a và b vừa chọn sẽ thỏa mãn \log_2 a^3 + \log_2 b=8

Nếu bạn chọn a bằng một giá trị khác thì b cũng sẽ có giá trị khác, chỉ có kết quả cuối cùng mới giống nhau

Bước 1 mở ứng dụng bảng tính Spreadsheet

Nhấn phím CATALOG => chọn Spreadsheet => nhấn phím OK

Bước 2

Lần lượt nhập A^3+B, A^3B vào các ô A1, A2

Bước 3 kết luận

Dễ thấy phương án B là đáp án cần tìm

Xem thêm Cách bấm biểu thức lôgarit theo a

3 Lời kết

Việc bấm thành thạo biểu thức lôgarit theo a, b bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG sẽ giúp chúng ta giải quyết chính xác và nhanh chóng bài toán với a, b là hai số thực dương tùy ý … hoặc thỏa mãn

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *