Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
CASIO fx-580VN X

Ý nghĩa của các biểu tượng trên màn hình CASIO fx 580 VN X

Xin chào tất cả các bạn

Các biểu tượng xuất hiện ở lề trên của màn hình CASIO fx 580 VN X được gọi là các chỉ báo

Việc hiểu được ý nghĩa của các biểu tượng / chỉ báo này sẽ giúp chúng ta biết được máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X đang được cài đặt với tùy chọn nào

Từ đó giúp chúng ta tính toán được chính xác, tránh được những sai lầm không đáng có

1 Chỉ báo có biểu tượng S

Chỉ báo có biểu tượng S xuất hiện khi chúng ta nhấn vào phím SHIFT, chỉ báo này thông báo rằng bàn phím phụ đang sẵn sàng

Chẳng hạn nếu bạn nhấn SHIFT => nhấn phím MENU thì bạn đã nhấn phím SETUP

2 Chỉ báo có biểu tượng A

Chỉ báo có biểu tượng A xuất hiện khi chúng ta nhấn vào phím ALPHA, chỉ báo này thông báo rằng bàn phím phụ đang sẵn sàng

Chẳng hạn nếu bạn nhấn ALPHA => nhấn phím CALC thì bạn đã nhấn phím =

3 Chỉ báo có biểu tượng D hoặc R hoặc G

Chỉ báo có biểu tượng hoặc hoặc cho biết đơn vị góc đang được cài đặt trên máy tính cầm tay, mặc định chỉ báo D sẽ xuất hiện

Chỉ báo này rất quan trọng, nếu bạn cài đặt đơn vị góc không phù hợp thì khi tính toán với các hàm lượng giác (\sin, \cos, \tan, \cot, …) kết quả chắc chắn sẽ sai

Xem thêm Cài đặt đơn vị góc (Độ, Rađian, Građian) để biết khi nào cài đặt đơn vị góc là độ, khi nào cài đặt đơn vị góc là rađian

4 Chỉ báo có biểu tượng FIX

Chỉ báo có biểu tượng FIX xuất hiện khi chúng ta đã cài đặt làm tròn số, mặc định chỉ báo này sẽ không xuất hiện trên màn hình máy tính cầm tay

Để tắt chỉ báo FIX bạn hãy nhấn lần lượt các phím

Xem thêm Làm tròn số

5 Chỉ báo có biểu tượng M

Chỉ báo có biểu tượng M xuất hiện khi chúng ta đã gán một giá trị khác 0 vào biến nhớ độc lập M

Mặc định chỉ báo này sẽ không xuất hiện trên màn hình máy tính cầm tay

Để tắt chỉ báo M bạn hãy nhấn lần lượt các phím

6 Chỉ báo có biểu tượng …

Chỉ báo có biểu tượng  xuất hiện chứng tỏ máy tính cầm tay đang chờ tên biến để gán giá trị cho biến

Chỉ báo này sẽ xuất hiện ngay sau khi bạn nhấn STO

Xem thêm Gán giá trị vào các biến nhớ A, B, C, D, E, F, x, y, z

7 Chỉ báo có biểu tượng …

Chỉ báo có biểu tượng  xuất hiện khi chúng ta cài đặt Input / Output là MathI / MathO hoặc MathI / DecimalO

Mặc định chỉ báo này sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính cầm tay

8 Chỉ báo có biểu tượng ||

Chỉ báo có biểu tượng  xuất hiện khi màn hình máy tính cầm tay đang hiển thị kết quả trung gian của phép tính đa biểu thức

9 Lời kết

Việc đọc, hiểu được ý nghĩa của các biểu tượng / chỉ báo trên màn hình máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X sẽ giúp chúng ta tránh khỏi những sai sót không đáng có

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *