Chủ Nhật, Tháng Sáu 16, 2024
CASIO fx-580VN X

Tính giá trị hyperbol (sinh, cosh, tanh) bằng CASIO fx 580 VN X

Xin chào tất cả các bạn

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết các bước tính các giá trị hyperbol (sinh, cosh, tanh) bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

1 Sơ lược về các hàm hyperbol

Các hàm hyperbol có những tính chất tương tự như các hàm lượng giác

Các hàm sinh, cosh, tanh, arcsinh, arccosh và arctanh là các hàm hyperbol thường gặp nhất

2 Các bước tính giá trị

Giả sử mình cần tính giá trị hyperbol của một góc thì thực hiện tuần tự theo các chỉ dẫn bên dưới

Bước 1 nhấn phím OPTN => nhấn phím 1 để chọn Hyperbolic Func => nhấn phím 1 để chọn sinh hoặc nhấn phím 2 để chọn cosh hoặc nhấn phím 3 để chọn tanh hoặc …

Bước 2 nhập độ lớn của góc

Bước 3 nhấn phím =

3 Thực hành tính giá trị

Chẳng hạn mình cần tính giá trị hyperbol sinh (5) thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím OPTN => nhấn phím 1 để chọn Hyperbolic Func => nhấn phím 1 để chọn sinh

Bước 2 nhập 5

Bước 3 nhấn phím =

Vậy giá trị hyperbol sinh (5) gần bằng 74.20321058

Đồ thị của hàm hyperbol sinh (x)

Xem thêm Giá trị lượng giác sin, cos, tan và cotXác định độ lớn của góc khi biết giá trị lượng giác

4 Lời kết

Đến đây chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong cách tính các giá trị hyperbol (sinh, cosh, tanh) bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

Riêng việc tìm độ lớn của góc khi biết các giá trị hyperbol thì bạn hãy sử dụng các hàm hyperbol ngược

CASIO fx 580 VN X ký hiệu các hàm hyperbol ngược arcsinh, arccosh, arctanh lần lượt là sinh^{-1}, cosh^{-1}, tanh^{-1}

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *