Chủ Nhật, Tháng Sáu 16, 2024
CASIO fx-580VN X

Sử dụng phím CALC trên CASIO fx 580 VN X

Phím CALC của CASIO fx 580 VN X là một trong những tính năng được sử dụng thường xuyên nhất

Chúng ta thường sử dụng phím này để tính nhanh giá trị của biểu thức, hàm số tại một điểm bất kì

Biểu thức, hàm số cần tính có thể là một biến hoặc nhiều biến nhưng thường là một biến

Phím CALC vẫn còn khả dụng trong ứng dụng số phức

1 Các bước thực hiện

Cho dù là biểu thức, hàm số có một biến, hai biến, ba biến, … thì các bước thực hiện vẫn tương tự nhau

1.1 Biểu thức, hàm số chỉ có một biến

Chẳng hạn mình cần tính giá trị của biểu thức x^2+x+2 tại x=8 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhập biểu thức vào máy tính cầm tay

Bước 2 nhấn phím CALC

Bước 3 nhập giá trị của biến nhớ x => nhấn phím =

Bước 4 nhấn phím =

Vậy giá trị của biểu thức x^2+x+2  tại x=874

1.2 Biểu thức, hàm số có nhiều biến

Chẳng hạn mình cần tính giá trị của biểu thức 6x^2-4y^2+x-7y+4 tại x=5y=9 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhập biểu thức vào máy tính cầm tay

Bước 2 nhấn phím CALC

Bước 3 nhập giá trị cho biến nhớ x và biến nhớ y

Bước 3.1 nhập giá trị của biến nhớ x => nhấn phím =

Bước 3.2 nhập giá trị của biến nhớ y => nhấn phím =

Bước 4 nhấn phím =

Vậy giá trị của biểu thức 6x^2-4y^2+x-7y+4 tại x=5y=9-228

2 Sai lần thường gặp khi sử dụng phím CALC

Tính giá trị biểu thức x^2+2x+4 tại x=\frac{4+\sqrt{2}}{5}

Vậy giá trị biểu thức x^2+2x+4 tại x=\frac{4+\sqrt{2}}{5} gần bằng 34.72455532

Giá trị vừa tìm được là SAI vì khi nhấn phím CALC máy tính cầm tay sẽ chuyển từ MathI sang LineI nên khi bạn nhập như trên máy tính sẽ hiểu là \frac{20+\sqrt{10}}{5}

Cách khắc phục là thêm dấu ngoặc đơn hoặc gán \frac{4+\sqrt{2}}{5} vào biến nhớ x trước khi tính toán

Cách 1 thêm dấu ngoặc đơn

Cách 2 gán \frac{4+\sqrt{2}}{5} vào biến nhớ x

Xem thêm Cách gán / STO giá trị vào biến nhớ

3 Lời kết

Cách sử dụng phím CALC của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X không có gì khó khăn, phức tạp

Tuy nhiên bạn nhớ thêm dấu ngoặc khi giá trị cần nhập có chưa phân số, căn thức bạn nhá

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *